đột phá

Quyết tâm tạo ra phát triển mang tính đột phá, nhảy vọt

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai, khóa XVI diễn ra ngày 26/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh quyết tâm tạo ra phát triển mang tính