đợt thi đua đặc biệt

Thi đua hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tỉnh Cà Mau đã phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại