DTLCP

Không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Cà Mau đã thành lập 32 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn giáp ranh các tỉnh lân cận; bố trí các hố tiêu độc, khử trùng và dụng

Cái Nước ứng phó với dịch tả lợn châu Phi

Tuy là huyện nội địa, việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào địa bàn đã phải qua các chốt, trạm kiểm dịch của tỉnh, nhưng huyện