Dư Bé Ba

U Minh đẩy mạnh phát triển du lịch

“Khi đến Cà Mau, người ta sẽ biết ngay đến địa danh U Minh bởi nơi đây có đặc trưng rất riêng mà ít nơi nào có được. Chính vì vậy,