du khách

Lượng du khách tăng cao kỷ lục trong Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019 (ngày 10 -