du lịch quốc tế

Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế

Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc