du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi

Dấu ấn du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) hiện có khoảng 10 hộ dân thực hiện. Hầu hết những hộ dân đã đầu tư