dự thảo nghị quyết

Thống nhất trình 11 tờ trình, dự thảo nghị quyết

Sáng nay (28/3), 3 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận 11 dự thảo nghị quyết (7 cá biệt, 4 quy phạm), dự kiến sẽ được trình tại Kỳ