dừa xiêm lùn

Đất rừng “nở hoa”

“Trong năm 2017, xã có 2 tiêu chí bị rớt chuẩn là tiêu chí môi trường và hộ nghèo nhưng bằng mọi hình thức hỗ trợ, xã đã kéo lên được