EVN

Giá điện ở Việt Nam vẫn thuộc mức những nước có giá điện bình quân thấp nhất thế giới

Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại 161 điểm cầu toàn quốc với các Tỉnh