gạo chất lượng cao

Khai thác tốt lợi thế, tạo thương hiệu gạo chất lượng cao

Năm 2017, gạo của giống lúa ST24 đạt giải Gạo ngon Top 3 thế giới. Năm nay, đến gạo của giống ST25 lại được giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới.