ghe Ngo

Chùa Rạch Giồng hạ thủy chiếc ghe Ngo mới

Trước khi hạ thủy ghe, các vị sư tụng kinh chúc phúc cho chiếc ghe Ngo mới và các vận động viên. Đối với người Khmer, chiếc ghe Ngo chỉ được hạ thủy khi tham gia Lễ hội Ok Om