gia cầm

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Hiện đang là lúc giao mùa, thời điểm có nguy cơ bùng phát về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Dù tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm