giá trị kinh tế

Hướng đi mới cho đặc sản Cà Mau

Đặc sản ẩm thực vốn là niềm tự hào của nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau; tuy nhiên, thời gian qua, đầu ra thiếu bền vững, hạn chế trong các