giải báo chí

21 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về bảo hiểm xã hội

Ngày 13/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Trao giải cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”.