Giải cầu lông

100 vận động viên tham gia Giải cầu lông “Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng” lần thứ III

Ngày 11/10, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức Lễ khai mạc Giải cầu lông “Đạm Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng” lần thứ III