giải thưởng

14 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ IV

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 14 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau lần thứ IV (2016 -