giải tỏa chướng ngại vật trên sông

Chưa giải tỏa triệt để chướng ngại trên sông

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, thông qua công tác kiểm tra việc thanh thải, giải tỏa chướng ngại vật trên sông, mặc dù các địa