giới thiệu sách

Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh năm 2018: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh đoạt giải Nhất

Chiều 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh năm 2018.