giúp dân thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội – đòn bẩy giúp dân thoát nghèo

Những năm qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân giảm nghèo, có