giúp dân vượt khó

Cà Mau không tham vọng làm nhanh nhưng phải khẩn trương, khoa học và chặt chẽ

Tuần qua, nhiều người dân gặp khó khăn thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã