góp sức xây dựng

Xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng thành phố văn minh

Với phương châm “Mỗi đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo