gửi gắm niềm tin

Nơi gửi gắm niềm tin của bệnh nhân

Những năm qua, với tinh thần nỗ lực vượt khó và xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đội