H5N1

Xử lý kịp thời ổ dịch cúm gia cầm H5N1

(ảnh minh họa). Trước đó, đàn gia cầm tại hộ ông Phạm Văn Tòng (ở ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) bị bệnh chết nhiều và chết nhanh, với tổng số 63 con bị chết.