hạn chế thấp nhất thiệt hại

Không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Cà Mau đã thành lập 32 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn giáp ranh các tỉnh lân cận; bố trí các hố tiêu độc, khử trùng và dụng