hành chính

Nhiều hạn chế trong xét xử án dân sự, hành chính

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, thông qua công tác kiểm tra, giám sát giải quyết án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh cho thấy, đã qua công tác