hành trình xuyên Việt

“Chuyến xe nghệ thuật hoang dã”

Dự án “Chuyến xe nghệ thuật hoang dã” là một hành trình xuyên Việt, được thực hiện trong 2 tháng. Ngoài vẽ tranh, với mục đích giáo dục và nâng cao