HappyLand

“HappyLand cuối tuần sôi động năm 2019”

Đó là chương trình mà Công ty Mobifone Cà Mau đang triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.