Hạt Kiểm lâm Đồn Biên phòng Rạch Gốc

Một cá thể rùa “khủng” được thả về với biển

Tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), đơn vị này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đồn Biên phòng Rạch Gốc và