Hỗ trợ DN

“Thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Đó là chủ đề của “Cà phê kết nối doanh nghiệp (DN)” tỉnh Cà Mau lần thứ 3, được Hiệp hội DN tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và