hỗ trợ đồng bào

Cà Mau nhận hỗ trợ trên 26 tỷ đồng ứng phó hạn hán

Theo con số vừa được tỉnh công bố, thông qua kêu gọi, vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn, mặn trên địa bàn, Cà Mau đã tiếp