Họa sĩ Phong Ba

Họa sĩ Phong Ba, người vẽ chân dung Bác Hồ

Cách đây 49 năm, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Vĩnh Hội (xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) được xây dựng. Lúc bấy giờ,