Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì Một thoáng mùa gặt

Với hơn 3.600ha ruộng bậc thang, mùa gặt chính của huyện Hoàng Su Phì diễn ra từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10.