học sinh lớp 1

Khoảng 32.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020

Số lượng mũ bảo hiểm (MBH) được trao tặng lần này nằm trong Chương trình “Trao tặng MBH cho học sinh lớp 1”, được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu

Khởi động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Sáng 5/9, năm học mới 2019 - 2020 chính thức được khai giảng, đây cũng là thời điểm Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được