Hội Cựu chiến binh xã Tạ An Khương

Ở đâu khó – ở đó có cựu chiến binh

“Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đặc