Hội nghị giao ban trực tuyến

Sẽ có chế tài cần thiết, để nâng cao trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác giải ngân