Hội nghị lần thứ 24 khóa XV

Tỉnh ủy Cà Mau kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019

Ngày 2/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 24 khóa XV nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019