Hội nghị triển khai công tác phòng

Chủ động phòng bệnh, rồi mới đến chữa bệnh

Ngày 11/6, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019, kết nối trực