họp trực tuyến

“Khởi động lại kinh tế, nâng cao hơn ý thức phòng, chống dịch bệnh”

Sáng ngày 6/5, Thường trực UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các địa phương, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã

Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI

Sáng 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -

Tăng trưởng GRDP năm 2020 của tỉnh khó có khả năng đạt như mục tiêu đã đề ra

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 5. Chủ tịch UBND

Lần đầu tiên ngành Giáo dục Cà Mau ứng dụng hình thức họp trực tuyến

Sáng nay 22/8, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ứng dụng hình thức họp trực tuyến trong tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm