Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

2 đảng viên lão thành ở Năm Căn nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 18/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi đến dự và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho hai