Huyện hiếu học

“Huyện hiếu học” và câu chuyện khuyến học, khuyến tài

Đầm Dơi được mệnh danh là vùng đất có truyền thống hiếu học. Nhiều người con trưởng thành từ vùng quê còn lắm nghèo khó này khi đã thành đạt, lại