kênh Bạc Liêu – Cà Mau

Hạn chế giao thông trên sông Gành Hào, sông Quản lộ Phụng Hiệp và kênh Bạc Liêu – Cà Mau

Từ nay đến ngày 26/2/2020, các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực sông Gành Hào, sông Quản Lộ Phụng Hiệp và kênh Bạc Liêu - Cà Mau cần