khảo sát thực tế

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát thực tế tại huyện Thới Bình

Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, cũng như có cái nhìn khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Thới Bình, vừa qua, đoàn