khâu cày ải

Nắng hạn gây khó khăn trong khâu cày ải

Hiện nay, nông dân huyện Trần Văn Thời sắp thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân và chuyển sang cải tạo đất. Do ảnh hưởng nắng hạn nên bà con