khởi nghiệp sáng tạo

Phát động cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2020”

Cuộc thi do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần