khôi phục sản xuất

Vượt qua “biến cố”, lấy lại đà tăng trưởng mạnh

Dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan và bùng phát, đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Cà

Huyện Trần Văn Thời: Cần được hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống

Ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua, chủ yếu tác động từ các cơn bão số 5, 6 và 7, huyện Trần Văn Thời là địa phương bị tác động