lây lan nhanh

Tất bật tại trạm cửa ngõ

Trong những ngày qua, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh.