liên kết

Mở rộng vùng sản xuất, chú trọng hợp tác, liên kết

Chiều ngày 1/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tại vùng ngọt hóa đến năm

Hợp tác – Liên kết – Thương hiệu – Thị trường

Từ năm 2014, Cà Mau triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; trong

Mở rộng, hợp tác, liên kết và áp dụng khoa học – kỹ thuật

Vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau có diện tích tự nhiên 154.414ha, bao gồm một phần diện tích hai huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình và toàn bộ huyện U Minh,