liên minh

“Thủ phủ ngành tôm” chủ động liên minh

Xung quanh ý tưởng của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính) về thành lập Liên minh Tôm