liên minh sản xuất tôm sạch

Thành lập liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững Việt Nam

Ngày 17/6, tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (tức Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải